LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Krachten bundelen inzake Wwnv

Vrijdag 19 augustus 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
HELLEVOETSLUIS - De gemeente Hellevoetsluis gaat deelnemen aan de gezamenlijke aanpak voor de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Binnen deze aanpak werken de vijf gemeenten op Voorne-Putten samen en streven hierbij naar het optimaal gebruik maken van de reeds bestaande expertise van elke afzonderlijke gemeente.

Het doel is daarnaast te komen tot een regionale uitvoeringsstructuur. Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 de Wwnv in werking. De Wwnv zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De nieuwe wet leidt tot een gedeeltelijke samenvoeging.

Het gaat dan om de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet investeren in jongeren (Wij), de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Samenwerkingsverbanden met de gemeenten op Voorne-Putten zijn niet nieuw: het sociaalwerkvoorzieningsschap De Welplaat is een voorbeeld van een regionaal samenwerkingsverband. De inkrimping van het aantal werkpleinen in de regio leidt tot een verdere regionalisering. De bezuinigingen en herstructurering van de sociale zekerheid zijn dusdanig omvangrijk dat een regionale aanpak wenselijk is. Een dergelijke aanpak maakt gemeenten samen sterker.

Onlangs hebben de portefeuillehouders van Sociale Zaken van de regio V-P overleg gehad over de invoering van de aankomende Wwnv. Het doel was gezamenlijk te komen tot een efficiënt uitvoeringstelsel, waarbij de invoering van de Wwnv en de herstructurering van de Wsw regionaal worden opgepakt. Met name de herstructurering van de Wsw heeft grote gevolgen en was daarmee belangrijk voor de samenwerking.

Eind 2011 wordt het concept herstructureringsplan Wsw opgeleverd. Begin 2012 volgt de nota 'Werken naar Vermogen op Voorne-Putten'. Hierin zijn de uitgangspunten, visie en doelstellingen verwerkt en wordt de nieuwe gezamenlijke uitvoeringsstructuur uitgewerkt.


Gepubliceerd op 19-08-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff