LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Extra lastenstijging blijft beperkt

Woensdag 21 september 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
WESTVOORNE - Een sluitende begroting is voor Nederlandse gemeenten een steeds grotere opgave. Westvoorne vormt hierop geen uitzondering. Ondanks de sombere financiële vooruitzichten is het Westvoorne gelukt de begroting sluitend te maken. De extra lasten voor burgers is met de inflatiecorrectie beperkt gehouden met een stijging van 2,5%.

De begroting voor 2012 sloot in de eerste helft van dit jaar met een tekort van ruim € 267.000,-. Door een aantal positieve meevallers, zoals een hogere uitkering van het Rijk dan verwacht, kon dit tekort opgeheven worden. Mede daardoor kan de gemeente dus een sluitende begroting realiseren.

Daarnaast is het gemeentebestuur er ook in geslaagd om de tariefstijging voor de lokale lasten te beperken tot de landelijke inflatiecorrectie van 2,5 %. Een uitzondering hierop is de stijging van het rioolrecht als gevolg van gewijzigde wetgeving.

Net als het lopende jaar (2011) wordt het gedeelte dat bovenop de inflatiecorrectie komt, gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Per saldo is de stijging dus gelijk aan de inflatie van 2,5 %. Ook de tarieven van de onroerende zaakbelasting stijgen met de inflatiecorrectie van 2,5 %. In verband met de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de WOZ-waarden in de meeste gevallen naar beneden bijgesteld.

Dit kan in individuele gevallen een voordeel opleveren. Bij een lagere WOZ-waarde betaalt u minder onroerende zaakbelasting. Ondanks de doorgevoerde, forse bezuinigingen (o.a. in de ambtelijke organisatie), blijven de uitkomsten voor de begrotingsjaren na 2012 nog wel onzeker.

De begroting is op 13 september aan de gemeenteraad aangeboden. Op 27 oktober en 1 november wordt de begroting in de gemeenteraad besproken en vastgesteld. De begroting 2012 is vanaf maandag 26 september te vinden op de gemeentelijke website www.westvoorne.nl onder Gemeente -Financiële zakenBegroting.

Gepubliceerd op 21-09-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff