LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Hulp via GOSA- en BEKE-methodiek

Vrijdag 30 september 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
WESTVOORNE - De gemeente Westvoorne kiest voor Jeugdhulpverlening per individu voor een GOSA-regisseur. Voor Jeugdhulpverlening met een groepsaanpak wordt de BEKE-methodiek ingezet. De gemeente Westvoorne voert de regie over de jeugdhulpverlening.

De uitvoering ligt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of andere reguliere hulpverlening. Onder andere medewerkers van scholen, peuterspeelzalen, jongerenwerk en politie waren aanwezig bij een bijeenkomst voor alle professionals die met kinderen of jongeren werken. Hier werd uitgelegd wat GOSA en BEKE precies inhouden en welke rol de professionals in de jeugdhulpverlening hierin (kunnen) spelen.

Ook het verschil met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kwam aan bod. Als bij reguliere hulpverlening niet de juiste hulp geboden kan worden, wordt de casus opgeschaald naar de GOSA-regisseur.

GOSA staat voor Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak. Deze regisseur is zelf geen hulpverlener, maar bewaakt het proces van de hulpverlening aan gezinnen/ jongeren met multiproblematiek. De regisseur werkt hierbij nauw samen met onder meer de politie en Bureau Jeugdzorg. De afspraken die tussen deze partijen gelden, zijn vastgelegd in een GOSAconvenant, dat de 14e ondertekend is. Problematische jeugdgroepen worden nu aangepakt volgens de BEKE-methodiek.

Het gaat hierbij om jongeren tot 23 jaar, die in groepsverband overlast en gevoelens van onveiligheid veroorzaken. De methode gebruikt de 'shortlist groepscriminaliteit' die door alle regiokorpsen van de politie ook wordt gebruikt.

Problematische jeugdgroepen worden in beeld gebracht en onderverdeeld in hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen. Op basis van deze informatie wordt er per groep een aanpak geformuleerd en uitgevoerd. Bij de aanpak zijn altijd de gemeente, de regiopolitie, het Openbaar Ministerie en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk betrokken. Desgewenst kunnen er ook andere organisaties bij betrokken zijn.

Gepubliceerd op 30-09-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff