LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Beheerwerkzaamheden in de duinen

Zaterdag 8 oktober 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
OOSTVOORNE - De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap voert de komende weken beheerwerkzaamheden uit in de Duinen van Oostvoorne. Op twaalf verschillende plekken in het duingebied zullen jonge boompjes, struiken en oude boomstronken uit de natte duinvalleien en duingraslanden verwijderd worden.

De belangrijkste reden om dit werk uit te voeren, is het behouden en vergroten van de biodiversiteit in de duinen. Het Zuid-Hollands Landschap is daar al tientallen jaren druk mee. De huidige werkzaamheden vloeien voort uit de aanbevelingen in het Biodiversiteitsplan Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland en het actuele beheerplan van de Duinen van Oostvoorne.

Het project wordt dan ook gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. De komende weken zullen de recreanten mogelijk enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. Het materieel waarmee gewerkt wordt, maakt lawaai en een graafmachine in de duinen is bepaald geen verrijking voor het landschap.

Daarnaast moeten alle gerooide bomen en verwijderde struiken uit de duinen gehaald worden. Dit vervoer zal met name over de Sipkesslag plaatsvinden. Middels bebording worden de recreanten ter plekke over de onderhoudswerkzaamheden geinformeerd. Ook in bezoekerscentrum Tenellaplas geeft men tekst en uitleg. Dit in samenwerking met Natuurmonumenten.

Gepubliceerd op 08-10-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff