LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Rapport BING openbaar

Vrijdag 21 oktober 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
WESTVOORNE - In Westvoorne is vandaag het door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) gemaakte rapport openbaar geworden. Het rapport is in te zien op de website van de gemeente Westvoorne, www.westvoorne.nl.

In opdracht van de gemeenteraad heeft BING onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling c.q. de schijn van belangenverstrengeling bij wethouder Klok in de planontwikkeling inzake de strandhuisjes. Tijdens een informatieavond over de strandhuisjes, in juni van dit jaar, zijn er vragen gesteld over mogelijke belangen die de partner van wethouder Klok zou hebben bij de gekozen locatie voor de strandhuisjes.

De vragen zijn op die betreffende avond niet beantwoord. Deze vragen zijn daarna ook in de raad aan de orde geweest.

Het college heeft hierop het koopcontract uit 1956 bestudeerd en is op grond hiervan tot de conclusie gekomen dat er geen sprake zou zijn van bepalingen waaruit blijkt dat de bouw van strandhuisjes leidt tot een financiƫle vergoeding aan de partner van de wethouder.
Ondanks deze bevindingen van het college was de kwestie voor een deel van de raad niet afgerond en bleef de integriteit van de wethouder en de zuiverheid van het besluitvormings-proces ter discussie staan. Hierop heeft de raad BING ingeschakeld.

In het rapport geeft BING een overzicht van de servituten (of erfdienstbaarheden), die van toepassing zijn op het badstrand. BING concludeert daarna onder andere dat:

er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling ten aanzien van het handelen van wethouder Klok;

wethouder Klok niet de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt toen hij de vraag over de mogelijke belangen van zijn partner op de informatieavond in juni mogelijk onduidelijk of aarzelend heeft beantwoord.

De gemeenteraad bespreekt het rapport in een openbare raadsvergadering op woensdag 26 oktober. De openbare vergadering vangt aan om 20.30 u en zal worden voorafgegaan door een besloten deel waarin BING vragen van raadsleden zal beantwoorden.

Op verzoek van het BING gebeurt dit in vertrouwelijkheid. In het besloten deel vindt geen discussie plaats over de inhoud van het rapport, dit gebeurt in de openbare raadsvergadering.

Het rapport van BING is in te zien op de gemeentelijke website, www.westvoorne.nl.

Gepubliceerd op 21-10-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff