LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Scholen en winkels behouden

Woensdag 16 november 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
BERNISSE - De gemeente Bernisse vindt het belangrijk dat basisscholen en winkels in de kernen behouden blijven. Deze zorgen voor ontmoetingen van dorpsbewoners en binding met het dorp.

Basisvoorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur en welzijn wil de gemeente per kern bundelen in de vorm van een zogenaamde 'brede school'. Een aantal cultuur- en sportvoorzieningen wil de gemeente indien mogelijk clusteren in Bernisse-noord en zuid. Zo wil de gemeente de noodzakelijke bezuinigingen op voorzieningen realiseren en de zes dorpsculturen in stand houden. De gemeenteraad stemde 1 november 2011 in met deze bijgestelde toekomstvisie.

De komende maanden wordt het verder uitgewerkt. Inwoners, belangenorganisaties en -verenigingen en de gemeenteraad hebben meegedacht over de voorzieningen in Bernisse. Met de bijgestelde toekomstvisie geeft men de komende jaren prioriteit aan (jonge) kinderen en ouderen, omdat zij het minst mobiel zijn.

Het op peil houden van het voorzieningenniveau is een zorg voor de gemeente, maar ook van maatschappelijke organisaties, verenigingen, inwoners en bedrijven. De
gemeente zal zich de komende jaren op een aantal terreinen terugtrekken en meer faciliterend en ondersteunend optreden. Daarnaast wordt een groter beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenwerking.

Brede scholen zijn er in vele soorten en maten. De brede school biedt toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en inwoners van een dorp. De school is hierbij het middelpunt en werkt samen met één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport.

De activiteiten van een brede school kunnen onder één dak gehuisvest zijn, maar dat hoeft niet. Elke kern van Bernisse kan zijn eigen invulling geven aan het concept 'brede school', zodat deze aansluit bij de specifieke behoeften. Door de slechte economische omstandigheden heeft de gemeente onvoldoende geld om de huidige voorzieningen te behouden.

Gepubliceerd op 16-11-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff