LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Overeenkomst plan Molshoek

Zondag 27 november 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
HELLEVOETSLUIS - Tussen de gemeente Hellevoetsluis en projectontwikkelaar Van Wijnen Projectontwikkeling West is overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de ontwikkeling van de eerste twee fasen van het bouwplan Molshoek. Wethouder Peter Hofman en directeur R.P. Biesheuvel hebben de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst hiervoor getekend.

De overeenkomst gaat over 146 woningen (70 appartementen met gebouwde parkeerplaatsen en 76 grondgebonden woningen. De samenwerking dateert al van 2005. Van Wijnen en de gemeente Hellevoetsluis hebben toen een intentieovereenkomst gesloten tot het verrichten van een haalbaarheidsstudie.

In de periode vanaf 2006 tot heden zijn diverse stedenbouwkundige ontwerpen voor het herontwikkelingsplan verschenen. De laatste versie van het definitieve stedenbouwkundig plan Molshoek heeft het college van B&W op 28 juni 2011 vastgesteld.

Het bouwplan gaat in zes bouwstromen. Hiervoor loopt nog een bestemmingsplanprocedure. Voor de ontwikkeling en realisatie van de derde fase zal te zijner tijd een aparte planologisch-juridische procedure moeten worden doorlopen. Naar verwachting zal in december het bestemmingsplan aan de gemeenteraad worden aangeboden. In het derde kwartaal van 2012 wordt gestart met de bouw van de eerste bouwstroom.

Gepubliceerd op 27-11-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff