LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Geen ontheffing voor strandhuisjes

Vrijdag 16 december 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
ROCKANJE - Natuurmonumenten concludeert, na een zorgvuldige bestudering van de erfdienstbaarheden (servituten) die van toepassing zijn op het gemeentelijk badstrand tussen de Eerste en Tweede slag, dat de plannen voor de strandhuizen bij Rockanje hiermee niet verenigbaar zijn.

De Vereniging reageert hiermee op het standpunt van de gemeente Westvoorne die geen belemmeringen ziet in de servituten. Het badstrand tussen de Eerste en Tweede slag is in de vijftiger jaren aan de gemeente verkocht. Daarbij is door de toenmalige eigenaar vastgelegd dat de servituten, rustende op die grond, ten gunste van Natuurmonumenten zijn gevestigd.

Natuurmonumenten is als het ware “hoeder” van deze servituten. In de servituten wordt onder meer gesteld dat het strand niet mag worden bebouwd:”met uitzondering van kleine niet storende gebouwtjes, welke dienstbaar worden gemaakt aan of geacht worden te behoren tot het gebied van recreatie en ontspanning van het publiek.”

Natuurmonumenten heeft de gemeente Westvoorne in een brief geïnformeerd over haar standpunt dat de strandhuisjes niet voor het publiek bedoeld zijn. De gemeente vergeleek namelijk de in het verleden aangelegde strandpaviljoens en strandpleinen, met de plannen voor de strandhuizen.

Natuurmonumenten is dat dus niet met ze eens. In hun visie hebben de strandpaviljoens wel een uitgesproken en algemeen publieke functie. En kan betoogd worden dat die, in tegenstelling tot de strandhuizen, wel passen in een bredere uitleg van de servituten.

Ook vanuit landschappelijke overwegingen zijn de plannen voor de strandhuizen ongewenst. De directie van Natuurmonumenten verleent de gemeente Westvoorne dan ook geen ontheffing van het gestelde in de servituten. De gemeente kan nog wel in beroep gaan tegen deze beslissing. Natuurmonumenten hoopt echter dat de gemeente hiervan afziet.

Gepubliceerd op 16-12-2011 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff