LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Niet meer hondenlosloopgebieden

Woensdag 15 februari 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
HELLEVOETSLUIS - Het college van b&w heeft het burgerinitiatief, waarin verzocht werd om uitbreiding van het aantal hondenlosloopgebieden, afgewezen. Rond Hellevoetsluis zijn er zeven hondenlosloopgebieden die vanuit alle wijken goed bereikbaar zijn.

Uitbreiding zou alleen mogelijk zijn binnen de bebouwde kom op plaatsen waar nu parkjes, plantsoenen, kinderspeelplaatsen en wandelpaden en dergelijke zijn. Dit is echter in strijd met het vastgestelde hondenuitlaatbeleid van de gemeente. Loslopende honden op die plaatsen kunnen onwenselijke en gevaarlijke situaties opleveren.

Bij het opstellen van het hondenuitlaatbeleid is gezocht naar zoveel mogelijk geschikte plaatsen waar honden los kunnen lopen.

Zo mogen los lopende honden in deze gebieden geen gevaar of overlast opleveren voor het verkeer en andere gebruikers van het gebied.

Om die reden zijn er losloopgebieden gekozen die aan de rand van de bebouwde kom liggen en voldoende ruimte bieden om de honden los te laten lopen.

Gepubliceerd op 15-02-2012 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff