LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Woensdag 29 februari 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
BRIELLE - De Brielse gemeenteraad heeft besloten om haar burgers twee nieuwe diensten aan te bieden. Vanaf nu kunnen alle Brielse burgers vanaf 18 jaar bij de gemeente terecht voor budgetadvies of schuldbemiddeling.

Veranderingen in de persoonlijke levenssfeer (echtscheiding, ontslag, bedrijfsbeëindiging) brengen ook vaak een verandering in de financiële positie met zich mee. Het komt steeds vaker voor dat burgers hiermee geconfronteerd worden en schulden aan de horizon opdoemen. In een dergelijk geval kunnen Brielse burgers een beroep doen op de gemeentelijke Budgetconsulent.

Deze geeft handige tips om inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budgetadvies-gesprekken zijn gratis en vinden bij aanvrager thuis (of indien gewenst op het gemeentehuis) plaats.

Als burgers onverhoopt toch met problematische schulden worden geconfronteerd, kunnen zij ook een beroep doen op de gemeentelijke Schulddienstverlening. Dit vindt ook zo veel mogelijk plaats aan huis. De schulddienstverlener bemiddelt tussen de aanvrager en de schuldeiser(s) waarbij zoveel mogelijk van inkomenverruimende regelingen gebruik gemaakt zal worden. In principe zal er gestreefd worden naar een 100% betalingsregeling.

Als dit niet mogelijk blijkt, zal gewerkt worden aan een zogeheten minnelijke schikking, de aanvrager zet zich zo volledig mogelijk in om schulden af te lossen en leeft drie jaar op een inkomen van ongeveer 95% van de bijstandsnorm. Na drie jaar wordt de rest van de schuld kwijtgescholden en kan er met een schone lei aan de toekomst worden gewerkt.

Alle Brielse burgers van 18 jaar en ouder kunnen contact opnemen met het Meldpunt Budgetadvies & Schuldbemiddeling Gemeente Brielle via tel.: 471327 (di, wo, do tussen 09.30-10.30 u), of per email: budgetloket@brielle.nl of via de website www.brielle.nl (wonen en werken - werk en inkomen - budgetloket).

Gepubliceerd op 29-02-2012 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff