LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Een bedrijventerrein in wording

Dinsdag 3 april 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
HELLEVOETSLUIS - De ontwikkelingen rondom het toekomstig bedrijventerrein Kickersbloem 3 zijn onlangs in een stroomversnelling terecht gekomen. De contouren van een nieuw bedrijventerrein in Hellevoetsluis tekenen zich inmiddels af.

Eind december vorig jaar hebben de gemeente Hellevoetsluis en Kickersvoet BV samen met NIBC Bank N.V. en ontwikkelbedrijf Business Park Hellevoetsluis (BPH) een aantal belangrijke procedures afgerond die nodig waren om de ontwikkeling mogelijk te maken. Dit maakt het voor beide partijen mogelijk om serieus met elkaar in gesprek te gaan over de vervolgstappen om Kickersbloem 3 mogelijk te maken.

Begin dit jaar werd bekend dat de Stadsregio Rotterdam de gemeente Hellevoetsluis een subsidie van 5,4 miljoen euro toekent voor een betere ontsluiting van Hellevoetsluis en het omliggende gebied.

Een verbeterde ontsluiting van Hellevoetsluis heeft voor de bereikbaarheid van toekomstig Kickersbloem 3 uiteraard gunstige gevolgen.

Bevindingen van het uitgebreide marktonderzoek dat BPH en de gemeente Hellevoetsluis door onderzoeksbureau Stec Groep lieten uitvoeren, zijn 14 februari jl. in een gesprek met marktpartijen gedeeld en uitvoerig besproken.

Bij deze marktdialoog waren naast ambtenaren en ondernemers ook vertegenwoordigers van omliggende gemeenten en de Stadsregio Rotterdam aanwezig.

Deze ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor Hellevoetsluis, maar heeft ook een positief effect op de werkgelegenheid op Voorne Putten.

Positieve ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid komen vervolgens positief ten gunste van het woon/werk-klimaat op het eiland.

Gepubliceerd op 03-04-2012 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff