LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Onderzoek naar bestuurlijke fusie

Donderdag 5 april 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
BERNISSE - De gemeente Bernisse gaat een verregaande samenwerking met de gemeente Spijkenisse onderzoeken. De gemeenten Spijkenisse en Bernisse werken al langer samen op verschillende terreinen. Het college van B&W van de gemeente Bernisse wil deze samenwerking intensiveren.

In april 2011 is een stuurgroep en een projectgroep gevormd om de mogelijkheden tot verdere samenwerking in de toekomst te verkennen. Tot nu toe zijn twee opties onderzocht: een ambtelijke fusie, waarbij beide gemeenten vanuit één werkorganisatie bediend worden, en een centrumgemeente-constructie. Spijkenisse fungeert dan als centrumgemeente.

Bernisse besteedt een deel van de taken uit aan Spijkenisse maar blijft bestuurlijk zelfstandig. De Stuurgroep Spijkenisse-Bernisse adviseert de centrumgemeente-constructie verder uit te werken.

Het college van B&W van Bernisse vindt dit voor nu een goede oplossing, maar betwijfelt of dit ook voor de toekomst een duurzame oplossing is.

Het college van B&W legt de gemeenteraad van Bernisse daarom het voorstel voor om de Stuurgroep Spijkenisse-Bernisse een derde optie te laten onderzoeken: die van een bestuurlijke fusie.

Burgemeester Bouvy-Koene licht toe: “Wij zijn een kleine gemeente en zien steeds meer taken op ons afkomen. Om ook voor de lange termijn de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening aan onze inwoners te kunnen garanderen, is samenwerking noodzakelijk. Daarom willen we de Stuurgroep Spijkenisse-Bernisse vragen om ook de optie van een bestuurlijke fusie nader te onderzoeken”.

Op 17 april spreekt de gemeenteraad van Bernisse zich uit over het voorstel.


Gepubliceerd op 05-04-2012 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff