LIVE PLAYER
0181tv
RADIO VOORNE


LUISTER LIVE

Nieuwe nota ruimtelijke kwaliteit

Woensdag 18 april 00:00 - Mirjam de Neeff Nieuws
WESTVOORNE - Eén van de thema's van het collegeprogramma 2010-2014 'Samen werken aan verbetering' is het verminderen van regeldruk en daarmee verbeteren van de dienstverlening. Op het terrein van de bouwregelgeving heeft het college hieraan uitvoering gegeven. Bestemmingsplannen zijn vereenvoudigd en de welstandsnota is herschreven: de nota ruimtelijke kwaliteit.

De bestaande welstandsnota is niet meer van deze tijd. Het is een dik boekwerk met zeer gedetailleerde gebiedsbeschrijvingen met uitgebreide criteria voor alle soorten bouwactiviteiten. De nota is daardoor een keurslijf geworden

Ook staan er veel regels in die eveneens in bestemmingsplannen staan. Daarnaast is sinds 1 oktober 2010 het aantal bouwactiviteiten - waarvoor geen vergunning nodig is - sterk uitgebreid. Welstandsregels daarvoor zijn overbodig geworden.

Samen met de Stichting Dorp, Stad en Land is een nieuwe nota ruimtelijke kwaliteit opgesteld, met daarin enkele gebieden met beperkt welstandstoezicht, de zogenaamde 'welstandluwe' gebieden. Ook is bij wijze van experiment een kleine bouwlocatie in Oostvoorne als welstandvrij aangeduid, waar geen welstandsregels gelden. De nieuwe nota ruimtelijke kwaliteit wordt binnenkort in de gemeenteraad behandeld.Gepubliceerd op 18-04-2012 om 00:00:00 door Mirjam de Neeff